Referenser

 
   
Försäljning Uthyrning Service Kontakt
       
Företaget Ekonomi Referenser Tjänster
 
Marint Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 Övriga arbeten

För Kristianstads kommun gjorde vi en livstids förlängning av ett gammalt aggregat på 650Kva levererat i slutet på 70 talet. Vi kompletterade det med en topplast funktion som automatiskt träder i funktion när belastningen på pumpstationen blir extremt hög. Detta händer endast ett par gånger om året. På grund av denna topp belastning så har man varit tvungen att abonnera på ett högre el abonnemang en vad man normalt behövt. Med den nya funktionen kunde abonnemanget sänkas med 30 000,- om året. Den nya automatiken består av en special version av reservkrafts automatiken SU500 innehållande en Siemens S7200 PLC. All programmering gör vi inom företaget enligt kundens önskemål. Val av drift fall sker via en OP (Operatörs terminal). Anläggningen är även försedd med ett nöd drifts system om automatiken fallerar.

För Saudi Airforse byggde vi och levererade 9 st batteriladdare. Detta är en special leverans som är knutet till en leverans som skede på 80 talet. All utrustning till detta projekt skall vara special godkänd, så vi är den enda leverantören.

 

 

 

 

 

Reparation av en generator från Lunds reningsverk som skurit i ett lager.

 

 

 

 

 

Leverans av 5 st 11 Kva reservkrafts installationer för Banverket.

Vi har byggt 2 st generator aggregat i containrar för Luftfartsverket Arlanda.
Aggregaten består av Volvos 16L motor och Stanford generator effekten är 550KVA 800A.
Aggregaten är utrustade med Subtrons egen utvecklade automatik SU 400 byggd på Saias PLC.
Funktioner: Transformator växlings automatik. Reservkraft, parallellgående aggregat totalt 1.1Mva. Ljus återgång mot nät. Planerad reservkraft (Lastprov) med ljust övertagande mot lasten och återgång. Lastprov / Topplast.
Med enkla handgrepp ställs automatiken om så att den även kan köras i singel drift, med 1 eller 2 nätbrytare, Drift med eller utan Huvudgenerator brytare och som rent kraft aggregat med manuell drift.
Allt sköts med enkla tryckningar på OP (Operatörs terminalen). I reserv finns även ett nödtrifts system om PLC skulle fallera.
Meningen med aggregaten är att dom skall stå fast uppställda och försörja ett område som är i behov av mer kraft än vad ett aggregat klarar. Men vid behov skall ett aggregat kunna flyttas till olika stationer med olika förutsättningar. Funktionerna har tagits fram tillsammans med kunden, för att tillgodose deras behov. All programmering gör vi inom företaget enligt kundens önskemål

Leverans av ett aggregat vid Skanstulls Hotel och ett aggregat för TNS

1) Banverket Norrköping
Anläggningens automatik hade sviktat och aggregatet kändes osäkert för banverket
som är i stort behov av en säker anläggning.
Vi gjorde en stor livstidsförlängning som innebär att vi gick igenom motorn och böt ut alla gummidetaljer. Vi monterade en SU500N-automatik som även inkluderar nätväxlings-
automatik för banverksnät och ortsnät. Vi monterade även ett fast belastningsmotstånd för att kunna köra ett belastat månadsprov då ett övertagande av lasten med blink stör anläggningen. Efter installationen körde vi ett tillförlitlighets prov på 5 timmar med 
100% last.

2) Reningsverket C4 Kristianstad
Reningsverket har en Doorman V12:a på ca 750KVA. Automatiken var tidigare från 70-talet och driftsäkerheten var inte vad den borde vara. Vi monterade en SU 500S-automatik med ljus övergång mellan generator drift och nät. Den försågs också med med integrerad automatisk toppkraft som startar när verkets totala belastning överstiger 700KWh. Det betyder att verket kunde sänka sitt abonnemang på el från 900KWh till 700KWh vilket betalar investeringen på några år.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

3) Reningsverk Tollarp
Den gamla automatiken från 70-talet hade gjort sitt så anläggningen startade inte när den skulle. Vi monterade en SU 500E-standardautomatik med mörk återgång, vilket i det här fallet var vad som behövdes och blev mest kostnadseffektiv. Vi böt samtidigt ut nät och generatorkontaktorerna. Vi monterade också nytt Motorkablage.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

4) Röbelövs gods
Aggregatet är en tidig 60-tals installation med en Scania DN10 och en ASEA-generator
på 110 KW med separat remdriven magnetiseringsgenerator.
Vi monterade en SU 500E-automatik, böt ut samtliga kablar och monterade en ny generatorkontaktorn. Vi monterade även en ny spänningsregulator till generatorn.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

5) Stockholms sjukhem
Man hade en gammal automatik som fallerade. Vi byggde in en SU500E-automatik i befintligt skåp.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

6) Hotell Birger Jal
Aggregatet som var från 60-talat hade en gammal och osäker automatik. Man planerar att installera ett nytt aggregat inom några år. Vi monterade en SU500E-automatik som är förbered att kopplas till det nya aggregatet när det blir installerat. 
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

7) Vattenverket Kristianstad
Nyinstallation av 2 st 440KVA SDMO-aggregat för vattenförsörjningen i Kristianstad. Vi levererade 2 st SU400S-automatiker med ljus växling, topplast, samt provbelastning
mot nät.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

8) Tele2 Borlänge och Gävle
Nyinstallation av 2 st 35KVA SDMO-aggregat varav ett i container
Vi installerade SU500S-automatik med ljus växlingsautomatik, och provbelastning mot nät.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

9) Tele2 Kista
Tele2 i Kista har en reservkraftsanläggning på 700KVA som tidigare hade ett styrsystem typ "blackbox". Man fick problem som inte kunde åtgärdas. Vi böt ut automatiken och monterade ett nytt kontrollskåp typ SU500N.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

10) Graninge
Graninge kraft beställde ett mobilt aggregat. Vi byggde upp automatiken då den skulle vara avsedd för att kunna samköras med nätet. Man vill kunna ta över ett nät utan att det uppstår någon störning i elleveransen. Vi monterade en SU 500ES-automatik med parallellkörning och lastfördelnings funktion.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB