Referenser

 
   
Försäljning Uthyrning Service Kontakt
       
Företaget Ekonomi Referenser Tjänster
 
Marint Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 Övriga arbeten

Närvärmeverket i Solna:
Vi har levererat vår automatik SU500ZS för att styra ett generator aggregat på
800 KVA för Närvärmeverket i Solna. Aggregatet står som grund i reservkrafts läge med ljus återgång. När värmen från projektets värmepumpar inte räcker till för fastigheten startar aggregatet automatiskt och levererar in elkraft på nätet och minskar därmed inköpt elkraft. Motorns värme leds in husets normala värme system. Genom att kyla avgaserna till under 40C så optimeras verknings graden. Effekten justeras automatiskt med hänsyn till behovet.

Tullverket Luleå:
Här levererade vi och driftsatte en SU500ZS till en gammal anläggning med en Volvo 12 l och Leroy generator från 80 talet. Vi monterade även en ny varvtalstyrning av typen GAC för att få stabil 50HZ. Den största anledningen till bytet är att man vill göra månadsprovet på normal arbetstid utan att störa verksamheten. ZS systemet gör en 100% provning av samtliga funktioner och belastar motorn så den får gå med last.
Vi monterade också vår SU 1025 3f som är ett komplett generator regulator system med cosfi reglering och spännings följning (den gör att gen. spänningen blir lika som nätets spänning)

Telefortress:
Vi har här levererat en container inklädd med gul panel för att efterlikna ett litet trä hus. Det skall smälta in i miljön på platsen.
Effekten är 65KVA. Vi använder här vårt lite enklare system SU500N utan synkroniserings möjlighet. Aggregatet är byggt som en helt självständig enhet, all utrustning för aggregatets drift finns i ”huset”. Inkommande kraft kabel skarvas in i huset och går sedan vidare till anläggningens el central.
Vi levererade även en Cummins motor på 400KVA som arbetar tillsammans med 2 tidigare monterade Volvo aggregat. Anläggningen är placerad långt in i berget och försörjer datahallar.

Vattenfall Uppsala:
Vi har livstidsförlängt 5 st reservkrafts aggregat, här byte vi ut den gamla automatiken från 80 talet till vår SU500ZS-SU500ZS 2N med automatisk synkronisering lastfördelning och automatiskt fullskale prov. Automatiken har bytts på kraftvärmeverket, Bränsleberedningen, Bolandsverket och KRAS, de 3 första är Scania V8 aggregat, 1 Man och KRAS är Cummins V16 på 1300KVA.

Qbranch:
Här har vi levererat en Container med ett begagnat 750KVA Cummins V12 aggregat. Aggregatet har vi köpt in från en datahall i Oslo, det hade gått mindre än 150 timmar. Maskinen provkördes av oss med 550KW i 5 timmar utan problem innan överlämnandet. Containern är isolerad och ljuddämpad och står uppställd i anslutning till ett villa område. I den här anläggningen har vi installerat vår SU500ZS 3G som är arvsed för 3 aggregat i parallell. Anläggningen är därmed förberedd för ytterligare 2 aggregat. Inga större ingrep erfordras när komplettering skall ske med ytterligare ett aggregat. Detta är viktigt för att inte störa driften vid komplettering.
Till den här anläggningen levererade vi även en container med en 10m3 bränsle tank med 100% invallning. Tanken fann vi begagnad till ett vettigt pris.

Tekniska verken Linköping:
Råvatten stationen i Ljung utanför Linköping hade en gammal Scania med en ASEA generator från 1970 talet, den har tidigare varit manuellt manövrerad. Här ville man ha en modern helautomatisk automatik med ljus återgång och provbelastning mot nät. Vi monterade här vår SU500ZS med 8 utgångar för larmöverföring samt en 4-20 ma signal för fjärrläsning av strömmen.
Vi monterade här också en 2000l bränsle tank med 100% ytterkärl. Vi försåg tanken med analog fjärravläsning av bränslenivån och larm för läckage.
Vi försåg aggregatet med en GAC varvtalsregulator och generatorn med en R448 regulator.

Gyproc Bålsta:
Man behövde här en liten anläggning för nödbelysning vid spänningsbortfall. Vi monterade en anläggning på 10 KVA och vår helautomatik SU500 NO som är vår enklaste helautomatik baserad på Siemens S7200.

Eskilstuna Energi & Miljö:
Anläggningen består av en Hedemora diesel V18 på 3MVA med en Leroy Somer generator för 10KV.
Vi livstidsförlängde anläggningen genom att byta spänningsregulator, motorvarvtals regulator och automatiken. (Automatiken monterades i befintliga kontrollskåpet)
Brytarna i ställverket gavs också en välbehövlig service så som också dom trycklufts drivna startmotorerna.
Vi har här monterat vårt vassaste styrsystem SU700 ZS (PLC Siemens S7 300, OP Beijer E1100), där kunden varit med hela tiden och diskuterat fram lösningar och haft önskemål. All manöver och indikering sker nu från en touch skärm. Anläggningen går även att styra och övervaka från kontrollrummet via det interna systemet Vi styr med vårt system uppstart, fläktar, pumpar och spjäll, manövrering av 4 st högspänningsbrytare och nollpunkts motstånd.
All övervakning av motorn och el sker från vårt system, nya analoga givare för tryck, temperaturer har monterats och avgas och turbo temperaturerna kan avläsas på OP.
Övervakning av effekt, ström, frekvens och spänning sker också och visas i OP.
Gränsvärden justeras i OP för alla storheter.
Vid provbelastning mot nätet så sköter PLC hela förloppet inklusive last justeringen till önskad nivå.


I Sandviken har vi byggt en ny automatik till ett Biogasdrivet elverk på 100KVA som levererar sin el mot nätet och värmen används för att förse reningsverket med processvärme. Anläggningen kan även köras som reservkraft för reningsverket.

Till Malungs polisstation har vi monterat ett SU500N kontrollskåp samt nya kontaktorer.
 

Vi har flyttat och livstidsförlängt en Scania V8 hos Särna fiskodling. Vi använde här ett Kontrollskåp SU500N och böt dom gamla föråldrade kontaktorerna till nya Siemens. Anläggningen miljösäkrades också med en 100% invallning av bränsletanken och en invallning av motorn för att förhindra framtida läckage av olja och bränsle.

Säs fiskspärr Mora: här livstidsförlängde vi en gammat Perkins/ Stanford på 55KVA. Vi monterade vårt SU500E vilket är vårt enklaste automatik skåp. Vi bytte också kontaktorer och monterade motorvärmare. Efter ombyggnationen gjorde vi en 5h lång provbelastning på 40KW. Anläggningen fungerade korrekt.
Anläggningen miljösäkrades också med en tät invallning av hela rummet.

Vid Tierps sjukhus har vi bytt automatik skåp, batterier samt provbelastat aggregatet 4h utan problem.