Referenser

 
   
Försäljning Uthyrning Service Kontakt
       
Företaget Ekonomi Referenser Tjänster
 
Marint Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 Övriga arbeten

Arbetsmiljöverket Vasakronan Stockholm
Vi byter automatik till SU400N med kommunikation med det överordnade datasystemet.
Aggregatet, en gammal Scania V8 från början av 70-talet, fick en välbehövlig ansiktslyftning.


Räddningsstation Falun
Vi byte ut den föråldrade automatiken till ett dubbelt SU500ZS2. Vi modifierade generatorerna så att den kan gå parallellt med nätet. Vi valde här att montera vår senaste automatik SU500ZS2 med automatisk provdrift utan nätstörningar. Batteriprov sker automatiskt varannan vecka och reservkraftsprovet kan köras automatiskt var fjärde vecka om så önskas.
Vid provet testas så väl parallelldrift mellan generatorerna och nätet som lastkapaciteten mot aktuell last. (Se även SU500ZS på beskrivningar)


 

Internet Border Technologies AB
Ny automatik SU500ZS till en 880KVA reservkraft anläggning som försörjer en datahall. Samt ombyggnation av styrning av ställverket.
Mariehamns sjukhus
Flyttning av aggregat 700KVA till ny byggnad samt montering av ny automatik
SU500

Kabivitrum Stockholm
Ny automatik har monteras SU5002ZSf. Den är förbered för att kunna montera ett extra aggregat i framtiden för pararalleldrift, när behovet av kraft ökar.

För ett filmbolag reparerade vi ett mobilt aggregat.
Nytt magnetiserings system till vattenkrafts generator tillverkad 1928
Tulldata Luleå.
I samarbete med Automationsteknik i Luleå, så böt vi ut den gamla ELKM automatiken på Tulldatas reservkraft aggregat en Volvo 12L motor med Leroy Somer generator. Vi monterade vår SU500ZS automatik. Vi monterade även GAC elektronisk varvtals kontroll på motorn och parallell körnings utrustning på generatorn för att få ljus övergång mellan nät och generator samt att kunna provbelasta aggregatet mot nätet.
Vi levererade komponenterna och Automationsteknik utförde huvudparten av installationen.
Indriftsättningen utfördes av oss.


 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupthing bank Stockholm
Banken hade länge haft problem med sin av SDMO levererade reservkrafts anläggning som har krånglat en del och man har känt sig osäker på om den skall fungera när den behövs.För att säkerställa funktionen så monterade vi vår SU500ZS automatik som är en mera överskådlig automatik med nödsystem som kan användas vid fel på PLC systemet. Efter installationen är det enkelt att göra fullskale prov utan att störa bankens känsliga data system.


 

 

 

 

 

 

 

M/S Tresfjord Ålesund.
Vi har under hösten även i samarbete med EL-pro as i Norge bytt ut spänningsregulatorerna på Leroy Somer generatorerna på en större bilfärja i Ålesund Norge.
Utöver detta har vi löpande service arbeten och konsultjobb.