EKONOMI

Försäljning Uthyrning Service Kontakt
       
Företaget Ekonomi Referenser Tjänster
 

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används som underlag till drygt 8 miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas på företag, banker och finansbolag. UC har dagsaktuell information om företag och privatpersoner som kan användas för kreditbedömningar av kunder och prospects samt för andra kvalificerade ekonomiska bedömningar.

Verksamheten startade 1977 och UC är Sveriges ledande kreditupplys-ningsföretag med en årlig omsättning på över 300 miljoner kronor. Huvudkontoret finns i Stockholm och UC har lokala försäljningskontor i Göteborg, Malmö och Örebro. UC:s största ägare är Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB.