Referenser

 
   
Försäljning Uthyrning Service Kontakt
       
Företaget Ekonomi Referenser Tjänster
 
Marint Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4 Ref 5 Övriga arbeten

1) Vi har monterat för FABEGE :s räkning ett begagnat aggregat.
Aggregatet är emonterat från en fastighet där den inte används och vi har återmontera den i en av deras andra fastigheter.
Aggregatet är utrustat med vår väl beprövade SU500 N automatik.
Projektet är ett nyckelfärdigt projekt där vi har hela projektet, med en total livstids förlängning, anläggningen färdigställd.

2) Konsult uppdrag:
Övervakning av byggandet av ett naturgas kraftverk i SOMANGA Tanzania.
Vårt uppdrag är att stötta och övervaka installationen av de el/gastekniska delarna för NORPLAN AS som är konsult för projektet.

3) Polishögskolan Sörentorp
Nyinstallation av 400KVA SU500S-automatik med ljus växlingsautomatik, topplastfunktion och provbelastning mot nät. Vi inkluderade även automatiskt batteriprov och skrivare i systemet.
Månadsprov kan utföras med fullskaleprov utan att matad anläggning störs, detta sker genom att vi har ett fåtal komponenter utanför vår PLC. Samtliga brytare och styrfunktioner provas via vårt unika styrprogram. Det tar över lasten utan blink och återinkopplar nätet på samma sätt efter utfört prov.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

4) Fortum Högdalen
Nyinstallation av 2 st 440KVA SDMO-aggregat i containers. 
Vi levererade 2 st SU400S-automatiker med ljus växling, topplast, samt provbelastning
mot nät.
Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB

5) Saxsnäs Mora
Vi livstidsförlänger ett gammalt aggregat genom att byta ut samtliga gummidetaljer och montera ett SU500N-styrsystem. Vi monterar det i det gamla automatikskåpet.

6) KV3 Linköpings kraftvärmeverk
2st 7MVA dieseldrivna generatorer för värme och elkraftproduktion.
Vi byter ut de gamla AVR6000 regulatorerna som har krånglat en del det sista året,
mot de nyare och modernare AVR 600.

7) KÅBE maskin
För KÅBE maskins räkning installerar vi en SU500EG-automatik till ett gasdrivet aggregat på en lantgård. Gasen består av rötgas. Aggregatet skall producera el och värme för gården.

8) Enköpings sjukhus
Vi livstidsförlänger ett gammalt aggregat och installerar i det gamla automatikskåpet en SU500S-automatik med ljus växlings, topplastfunktion, provbelastning mot nät och automatiskt batteriprov.
Månadsprovet kan även här utföras utan störning på matat nät. Denna funktion är speciellt uppskattad på intensivvårds avdelningen.

9) Blackebergs sjukhem
Nyinstallation av 1 st 350KVA SDMO-aggregat. 
Vi levererade 1 st SU500N-automatik. Med drift av 2 separata ställverk vardera utrustade med nätbrytare och generatorbrytare.
(Se bild)

Arbetet utfördes på uppdrag av Hedemora Diesel AB